Dollicious-pennun varauskäytäntö:

Mikäli haluat lisätietoja pennuistani, ota yhteyttä ja kerro itsestäsi sekä perheestäsi ja millaista pentua toivot perheeseesi. Otan odotuslistalle etukäteen muutamia aidosti pennuistani kiinnostuneita ja odotuslistalla olevat pentua odottavat ovat etusijalla, kun alan etsimään pennuille sopivia koteja.

Varauksia en siis koskaan tee pelkkien tekstareiden, sähköposti- tai Whatsapp-viestien perusteella. Alustava varaus sekä pentutreffit voidaan sopia sen perusteella, että olemme puhelimitse keskustelleet pennuista, olet seurannut pentujen kehitystä, olet itse aktiivisesti ollut yhteydessä tai olen jo mahdollisesti tarjonnut sinulle jotain tiettyä pentua. Ennen kaikkea ratkaisevaa on, että pentu on sellainen, joka sinua oikeasti kiinnostaa.

Puhelimitse sovitut pentutrffit eli ns. alustava varaus on voimassa sovittuun päivään saakka, jonka jälkeen varaus raukeaa, ellei pentua ole tultu katsomaan sovitusti. Pentutreffeille pääsee aikaisintaan, kun pennut ovat 6-viikkoisia, yleensä pentujen ollessa 7-8 viikkoisia, jonka jälkeen pennusta voidaan tehdä sitova varaus. Näyttelypentuja sekä kasvatukseen soveltuvia pentuja seurataan pidempään, joten muutamia pentuja voi vapautua myöhemmässäkin vaiheessa lemmikeiksi ja näistä ilmoitan odotuslistalla oleville ensimmäisenä.

Pennusta maksetaan varausmaksuna 300€ välittömästi sen jälkeen (48h), kun pennun kaupasta on tapaamisella yhteisesti sovittu. Varaus on siis molempia osapuolia sitova, ja varausmaksua en ole velvollinen palauttamaan, mikäli sinä ostajana päätät peruuttaa varauksesi kissasta riippumattomista syistä. Mikäli pennussa ilmenee varauksen jälkeen ennen luovutusta jokin perinnöllinen/piilevä sairaus tai vika, joka oleellisesti vaikuttaa pennun myyntiin sekä sen terveyteen, palautan varausmaksun aina tai varaus voidaan yhteisestä sopimuksesta siirtää johonkin muuhun vapaana olevaan pentuun.

Mikäli pennun tai kissan kaupassa ilmenee erimielisyyksiä, eikä kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä saada soviteltua osapuolten keskinäisellä neuvottelulla, voivat kuluttajasuojalain mukaan osapuolet pyytää sovintoneuvottelua kuluttajaneuvojalta. Mikäli sovintoneuvottelun jälkeenkään osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen riita-asiassa, voi ostaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajaneuvonta